DANCE & STRETCHING 30+ – Елица Савова – Понеделник – 18:00-19:00