***SCROLL DOWN FOR ENGLISH***
* ПЪРВИЯТ КЛАС ще е на 8 ОКТОМВРИ и ще е БЕЗПЛАТЕН ! Това е ПОДАРЪК за всички, които имат ИНТЕРЕС И ЖЕЛАНИЕ!
Побързайте да се запишете, защото местата са ограничени и за да сте сигурни,че ще присъствате на този, невероятен клас! *
Прилив на ЕНЕРГИЯ…
Големи УСМИВКИ…
Горещо СЛЪНЦЕ…
Кристално бял ПЯСЪК…
Кокосово ДАЙКИРИ…
Неописуемо ЩАСТИЕ…
СВОБОДА и ЛЮБОВ…
ТОЧНО С ТАКОВА УСЕЩАНЕ ще си тръгвате от всеки „FEMALE DANCEHALL” клас с Кати Цачева!
Един клас, специално създаден за всички дами, които живеят за летните горещи нощи, дългите партита и свободата, идваща с танците. „FEMALE DANCEHALL” класа ни ще ви запознае с основните движения и техники в този стил и как да ги комбинирате в хореографии и в своя собствен freestyle.
В този клас ще намерите място, където да се освободите от натрупаното напрежение във вас по един изключително полезен, красив и забавен начин! Кати ще ви предизвика да откриете колко силна женска енергия има във всяка една от вас. Денсхолът ще ви даде ключа да сте самоуверени и да обичате себе си и тялото си още повече!
Заповядайте на “FEMALE DANCEHALL” класа ни с Кати Цачева всеки Четвъртък от 19:00 часа, само във VS STUDIO #1! Очакваме ви!
More than a crew. We are family!
____________________________________________________
Кога: Четвъртък – 19:00 ч – 20:00 ч
Къде:
Бул. Витоша 91 – VS DANCE STUDIO #1
______________________________________________________
КОЯ Е КАТИ ЦАЧЕВА?
Кати танцува от 20 години, последните 8 от които вдъхновени от културата на Ямайка и Тропическа Африка, където ритъмът на танца е неразделна част от живота. Тя преподава DANCEHALL от 6 години и не спира да обогатява уменията си. Посещавала е денсхол и афро уроци при международно утвърдени хореографи в Лондон, както и в най-престижното денсхол студио на Филипините, където денсхол сцената е на световно ниво. Пътувала е и до Южна Африка, за да черпи познания за афро танците директно от извора.
“Танцът ни сближава, освобождава и ни прави щастливи. Да танцуваш е да твориш, да бъдеш този, когото искаш да бъдеш. Да направиш нещо хубаво за тялото и душата си. Това искам да покажа и предам на учениците си.” – споделя Кати.
За първи път Кати влиза в зала по танци, когато е на 6. В следващите 7 години се занимава интензивно с класически балет. Бързо става прима балерината на групата в родния Свищов, като от втори клас танцува на палци по концерти и състезания. Междувременно се занимава с модерен балет, мажоретни танци и опитва различни стилове. След това среща голямата си любов – уличните танци. От начинаещ в хип-хопа, след много концерти и батъли става асистент и след това главен хореограф на хип-хоп формацията в родния град. Така, още преди да завърши гимназия, тя е натрупала опит в преподаването и хореографирането.
Тя продължава да се развива и твори в различни стилове, като открива, че горещите ямайски ритми са ѝ близки до сърцето. Денсхолът е подходящ за всички, които обичат да се забавляват, като в същото време дава поле за развитие и на амбициозните танцьори. Женствените движения в денсхола са едно цяло направление в този стил, което позволява на дамите да разкрият женската си енергия.
През 2014-та VS DANCE става нейното танцово семейство и тя започва да води класове в студиото. От тогава насам учениците ѝ са имали множество участия, включително и на големите годишни спектакли на VS DANCE, а през 2019 се включват и в честванията на Деня на Африка, най-голямото събитие за африканска култура в България. През 2018 и 2019 Кати е съдия на първия по рода си в България батъл “Dancehall Queen”. През 2019 Кати танцува на сцената и с международната африканска звезда Тени на концерта ѝ в София.
Кати се изявява и в други стилове, както и в различни концерти с останалите професионалисти от VS DANCE. Участвала е в музикални клипове, като е работила съвместно с изпълнители на родната сцена като Jahmmi Youth, NDOE, MNK, Kappa Irie, Веси Бонева и други, както и с артисти от Нигерия. Кати има и много участия зад гърба си и в Гърция, както соло, така и с популярни гръцки изпълнители.
______________________________________________________
Ако имаш допълнителни въпроси, не се колебай да ни се обадиш на 0886 466 137 или ни пиши на: office.vsdance@gmail.com.
______________________________________________________
* THE FIRST CLASS will be on OCTOBER 8 and will be FREE! This is a GIFT for all who have INTEREST AND DESIRE!
Hurry up to sign up because places are limited and to make sure you attend this amazing class! *
Burst of ENERGY…
Big SMILES…
Hot SUN…
Crystal white SAND…
Coconut DAIQUIRIS…
Indescribable HAPPINESS …
FREEDOM and LOVE…
THIS IS THE FEELING with which you will leave each „FEMALE DANCEHALL“ class with Kati Tzacheva!
A class created especially for all the ladies, who live for the hot summer nights, long parties and the freedom that comes with dancing. „FEMALE DANCEHALL“ class will introduce you to the basic moves and techniques in this style and how to combine them in choreography and in your own freestyle.
In this class you will find a place to get rid of the accumulated tension and stress in an extremely useful, beautiful and fun way! Kati will challenge you to discover how strong the feminine energy is in each and every one of you. DANCEHALL will give you the key to being confident and loving yourself and your body even more!
Welcome to our “FEMALE DANCEHALL” class with Kati Tzacheva every Thursday from 19:00, only in VS DANCE STUDIO # 1!
We are expecting you!
More than a crew. We are family!
______________________________________________
When: Thursday – 19:00 – 20:00
Where:
Bul. Vitosha 91 – VS DANCE STUDIO # 1
____________________________________________
WHO IS KATI TZACHEVA?
Kati has been dancing for 20 years, the last 8 of which are inspired by the cultures of Jamaica and Tropical Africa, where the rhythm of dance is an integral part of life. She has been teaching dancehall for 6 years, and she never stops improving her skills. She has attended dancehall and afro classes with world-renowned choreographers in London, as well as in the most prestigious dancehall studio in Manila, Philippines, where dancehall is extremely popular and has developed to a world-class level. She has also visited South Africa to gain knowledge of Afro dance straight from the horse’s mouth.
„Dance brings us closer, frees us and makes us happy. To dance is to create, to be who you want to be. To do something good for your body and soul. This is what I want to show and convey to my students.“
Kati entered a dance studio for the first time when she was 6. For the next 7 years, she practiced classical ballet intensively. She quickly became the prima ballerina of the group in her hometown Svishtov, dancing in pointe shoes at concerts and competitions since second grade. In the meantime, she did modern ballet, cheerleading and tried out different styles. She then met her true love – street dancing. From a beginner in hip-hop, after many concerts and battles, she earned her position as an assistant and then chief choreographer of the hip-hop formation in her hometown. Thus, even before graduating high school, she gained experience in teaching and choreography.
She continued to develop her skills and performs in different styles, realizing that the hot Jamaican vibes are close to her heart. Dancehall is suitable for anyone who likes having fun, while at the same time it provides scope for development for the ambitious dancers. Female dancehall is a whole sub-genre of dancehall, and it lets the ladies unleash their feminine energy.
In 2014, VS DANCE became her dance family and she started teaching classes in the studio. Since then, her students have had numerous performances, including at VS DANCE’s big annual concerts, and in 2019 they also participated in the Africa Day celebrations, the biggest event for African culture in Bulgaria. In 2018 and 2019 she was one of the judges in the first ever Dancehall Queen battle in Bulgaria. In 2019 Kati also performed on stage with the international African star Teni, at her concert in Sofia.
Kati has performed in other styles as well as in various concerts with the other professionals from VS DANCE. She has participated in music videos, working with artists such as Jahmmi Youth, NDOE, MNK, Kappa Irie, Vesi Boneva and others, as well as Nigerian artists. Kati has had a number of performances in Greece, too, both solo and with popular Greek artists.
______________________________________________
If you have additional questions, do not hesitate to call us on 0886 466 137 or write to us at: office.vsdance@gmail.com.

Преподаватели

Екатерина Цачева

За първи път Кати влиза в зала по танци, когато е на 6. В следващите 7 години се занимава интензивно с класически балет. Бързо става прима балерината на групата в родния Свищов, като още във втори клас танцува на палци по концерти и състезания. Междувременно се занимава с модерен балет. След това се среща с голямата си любов - уличните танци. От начинаещ в хип-хопа, след известен брой концерти и батъли става асистент-хореограф, а след това главен хореограф и ръководител на хип-хоп формацията в родния град. Така, още преди да завърши гимназия, тя е натрупала опит в преподаването на деца, ученици и студенти, подготвянето на хореографии за сцена, както и на танцьори за батъли.
Научи още...
За първи път Кати влиза в зала по танци, когато е на 6. В следващите 7 години се занимава интензивно с класически балет. Бързо става прима балерината на групата в родния Свищов, като още във втори клас танцува на палци по концерти и състезания. Междувременно се занимава с модерен балет. След това се среща с голямата си любов - уличните танци. От начинаещ в хип-хопа, след известен брой концерти и батъли става асистент-хореограф, а след това главен хореограф и ръководител на хип-хоп формацията в родния град. Така, още преди да завърши гимназия, тя е натрупала опит в преподаването на деца, ученици и студенти, подготвянето на хореографии за сцена, както и на танцьори за батъли. Тя се развива и твори в различни стилове, като открива, че денсхолът ѝ е близък до сърцето, обича неговата силна енергия и страст – нещо, което желае да предаде на учениците си. От 2014-та година насам, VS DANCE става нейното ново танцово семейство . През 2015 започва да води Денсхол класове. Същата година учениците й имат няколко участия наред с големия годишен спектакъл „VS LIFE 3 - 5ELEMENTS“. Освен в него, Кати се изявява в различни концерти с останалите професионалисти от VS DANCE. Участвала е в музикални клипове, като е работи съвместно с изпълнители като Jahmmi Youth, Kappa Irie, Веси Бонева и други.
Затвори...

График

Петък
20:00 - 21:00
Екатерина Цачева
Ниво: Клас за начинаещи